Günümüzdeki maddi ve manevi olayların temel nedeni: Kapitalizm ve Arzu…

Gelgelelim, başka güçleri kendi arzusunun peşinden koşturma özgürlüğü a priori bir özgürlük değildir. İnsanların ihtiraslarıyla el ele veren girift iş bölümü, kolektif bir temel üzerinde, dolayısıyla etimolojik anlamıyla işbirliği temelinde, mal üretimine yönelik arzuların peşinden gitme ihtiyacını doğurur çoğu kez. Ücretli emek ilişkisi de bu noktada ortaya çıkar. Bu ilişki, …

Ölümün Tragedyası…

Hiç kuşku yok ki bir Yunanlı’dan başkası böyle bir cümle sarf edemezdi: Ölmemişse kimseyi mutlu sayma. Antik Yunan’da kader ve ölüm, en dolambaçlı yollardan araya girip insanları dizüstü çöktüren görünmez ellerin oyunuydu. Yunan tiyatroları dolambaçlı araçlarla doluydu; ölüm, muammadan farkı olmayan kehanetlerle çizilen kaderle düzenlenirdi. Baküs için yapılan coşkulu ayinler …

Dünyaya Haykırış…

Korkma.Yaptığım onca şeye rağmen kelimelerim seni in­citemez. Arada bir ağlayarak ve tırnaklarımı etime geçirip kendimi kanatarak da olsa, bundan sonra karanlıkta ses çı­karmadan yatacağıma söz veriyorum. Bir daha asla ama asla yumruklarımı havaya kaldırıp sana diş bilemeyeceğim. Açıklamama izin ver lütfen. İstersen, sana anlattıklarımın bir itiraf olduğunu düşünebilirsin ama bu …

Gerçekte Olduğu gibi: İnsan…

Öykümüzün başlangıcı Rönesans’a dayanıyor, ama bu başlan­gıç yeni bir ahlak anlayışının ya da yeni bireysel davranış ku­rallarının ortaya çıkmasıyla olmamıştır. Onun yerine bu olgunun devlet teorisindeki yeni bir gelişmeye, devlet yönetimini var olan düzen içinde kalarak iyileştirme çabalarına dayandığı görülecek. Yola çıkış için özellikle bu noktanın seçilmesi ise sunmaya çalıştı­ğım …

Demokrasi ve Feminizm…

POLİTİK DÜŞÜNCENİN ortaya çıkışından beri demokrasi ya bir karabasan ya da bir düş olarak var oldu. Feminizm daha kısa bir zamandır bizimle birlikte ve birçok yorumcuya göre kökenleri on yedinci yüzyıl Avrupası’nda yatıyor. Feminizm de demokrasi de eşitlik nosyonlarıyla ilgilendiği ve ikisi de keyfi iktidara karşı çıktığı için, iki geleneğin …

Beyin’in yaşama tutunması için gerekli evraklar…

Beyindeki bilinçdışı sistem dolaysız, mantıklı bir sistemdir. Etrafta kimsecikler yokken birinin varlığını hissetmek gibi mantıkla bağdaşmaz görünen bir uyaran saptadığında, elindeki verilerle becerebildiği en iyi hikayeyi kurgular. Görüp hissettiklerimiz arasında en dikkat çekici özellikleri seçer ve belleğimizin, inançlarımızın, ümitlerimizin ve endişelerimizin derinliklerini eşeleyerek örüntüler arar. Tatminkar bir açıklama uydurmanın peşindedir. …

Yaşamalısın…

Yaşamak be birader yaşamak. Yalansız ve sade bir biçimde yaşamak. Bir çocuk saflığında, bir aşık gibi yaşamak. Motora atlayıp mesela sevdiğin bi sahile çekmeli oturup bi yanda kaskın bi yanda kahven karşında deniz olmalı. Çalışmadan yaşamak önemli. Tüm zaman sana ve sevdiğin şeylere kalmalı. Sonra yollarda uzun uzun seyahat gerekli, …

Aslında herşey bir kıvılcımla başladı

Düşünmek özgürlüğün temelidir. Hayatın temeli ise yaşamak… Hayatın anlamını aramaya çalışmaktansa, hayata anlam katmaya çalışmak daha güzel. Sorgulayarak anlamı aramak şarttır ama anlam katarak sorgulamak bizi daha kısa yoldan tatmin eder yaşamı. Günü güzel yapan tek şey sizin etrafınızda dönen şeyleri farketmenizde yatar. Onları fark edip anlam katarsak yaşamın temeline …