Bir Friedrich NİETZSCHE mısraları yada hayata tutunmak için hayattan koparılmış parçalar…

Soylu insan özgüvenle ve kendine karşı açık olarak yaşar; hınç insanı ise kendine karşı ne doğrudur, ne saf, ne dürüst, ne de açık. Özü şaşı bakar; ruhu saklanacak yerleri, gizli yolları ve arka kapıları sever, gizli saklı her şey sanki kendi dünyasıymış, kendi güvencesiymiş, kendi ferahlığıymış gibi kandırır onu; nasıl …

Güncel yaşam üzerine teoremler…

İster Newyork’un ara sokakları, ister avrupanın varoş mahalleleri, yada orta Asya’daki 3. sınıf gelişmekte olan ülkelerde durum aynı, herkes stabil. Yani düşünce üretimi durmuş durumda. Beyin yapısal olarak duvarlarla örülmüş, sadece belirli komutlara cevap veriliyor ve bu komutlar ya hayat mücadelesi ile alakalı yada paranın vermiş olduğu ukalalık neticesinde kendisini …

Çöller diyarında pozitivist yaşam tarzı…

Seneler önce yürüyüşe çıkmıştım. Bu yürüyüş hayli zor ve çetin geçmişti benim için. Yürümek fiiliyatı bende düşüncelere yol açar. Hatta bazen düşünmek ve insanlardan kurtulmak için sık sık doğa yürüyüşlerine çıktığım doğrudur. Bu sayede kendimden sıyrılıp başka formlara girerim; hava çok sıcaksa bir kuş olup rüzgarın beni serinletişini hissederim, yağmurluysa …