Tiyatro düşüncesi ve tarihçesi

Tiyatro konusundaki ilk kuramsal görüşler, Antik Yunan düşüncesinde filizlenmiştir. Antik Yunan uygarlığının Arkaik Çağını ve bu çağın doğacı düşünürlerini izleyen Klasik Çağ düşünürleri, fizik ötesini, insanı ve toplumu yöneten yasaları, sistemli bir biçimde ele alırlarken güzel kavramına ve sanata da eğildiler. Klasik Çağ filozoftan sanatı önce toplumu eğitmesi açısından, sonra …

Bilinçsizce varolma çabası…

Bu sabah yine yoruldum. Pencerem artık güneşi içeri yansıtmıyor aksine içerideki tüm ışığı kaldırıp dışarı fırlatıyordu. Yorgunluğum aslında bilincimin varlığından ötürü sürekli bir serzeniş içerisinde. Bilincim sürekli bir şekilde simsiyah gecenin ortasında bir yolda giden sessiz motosiklet gibi, her yer karanlık puslu ve tehditkar. Kafamın içerisi doğal olarak zaten ışık …

İletişim kuralları……. Sağlıklı bir iletişim kurabilmek…

Günün bittiği bu saatte insanlarla gereksiz yere tartışmak. Hemde beyinlerinin içinde küçücük dünyasında yaşayan, yaşamdan zevk almayan, insanları hor ve hakir gören ve yaptığı işten de bi halt anlamayan gereksiz insanlara laf anlatmak. İdrak yolları yüzünden beyinleri iflas halinde ama kendi küçük dünyasında herkese hükmederken gerçek hayatta da hükmetmeye çalışan …

Hayatın temel anlamı ardında kalan bir yaşam süreci…

Hayatın anlamı yada anlamların hayatı. Yani mevcut çevremizdeki bulunan nesnelerin bizim üzerimizdeki etkisidir ve aynı zamanda bu nesnelere biçtiğimiz değerdir. Doğumdan ölüme kadar, varlıktan yokluğa yada tam tersi yokluktan varlığa bu hiç değişmez, bizim gördüğümüz dünyayı biz yaşıyoruz ve geçmişte yaptıklarımız olayların şimdiki ve gelecek zamanda meyvesini alacağız. İnsanlığın bu …