Antigone Örneğinde Trajik/Melankolik Kişiliğin Ortaya Çıkışı…

Melankoli, özellikle toplumsal huzursuzluklann arttığı dönemlerde yaşanan güvensizlik ortamlarında sıklıkla sözü edilmeye başlanan bir yaşam tarzı, bir ruhsal durum, bir kişilik tipidir. İçinde bulunduğu ortamla, diğer insanlar ve kunımlarla pek anlaşamayan, özcesi toplumsallaşılmayan melankolik kişiliklerin ilk örneklerinin ozanca betimlenişi Homeros destanlanna kadar uzanır, örneğin, Sisyphos’un torunu, Bellerophontes, olasılıkla yazılı tarihin …

Tüketimle birlikte tükeniyormuyuz..?

Tüketme arzusu bugün toplumumuzun ve özellikle genç neslin en büyük amacı haline gelmiştir. İnsan ise tüketimin bir nesnesi olma noktasında araçsallaştırılmıştır. Büyüğünden küçüğüne bütün bireyler diledikleri her şeye ulaşabilme yolunda gece gündüz emek sarfetmekte, bütün yorgunluğunu geri dönüşü olmayan zamanlarını feda ederek kazandığı paralar karşılığında aldığı o ürünlerle gidermeye çalışmakta …