Tüketimle birlikte tükeniyormuyuz..?

Tüketme arzusu bugün toplumumuzun ve özellikle genç neslin en büyük amacı haline gelmiştir. İnsan ise tüketimin bir nesnesi olma noktasında araçsallaştırılmıştır. Büyüğünden küçüğüne bütün bireyler diledikleri her şeye ulaşabilme yolunda gece gündüz emek sarfetmekte, bütün yorgunluğunu geri dönüşü olmayan zamanlarını feda ederek kazandığı paralar karşılığında aldığı o ürünlerle gidermeye çalışmakta ve mutlu olmaktadır. Burada o şeye sahip olmanın verdiği ”mutluluk, anı yaşamak” insanların yaşamlarında kendini içselleştirmiştir.Gündelik yaşama egemen olan, insanların hayatlarına ciddi boyutta yön veren ve insanların yaşamlarını sadece tüketim oluşuyla anlamlandırma girişiminde bulunan güç, popüler kültürün taa kendisidir.

İnsanları etkisi altına alarak, kendi sınırları içerisinde insanlara özgürlük sunan popüler kültür, insanları yeni bir çıkmaza ve bunalıma sürükler. Her şeyden önce insanlara hayata başkasının gözüyle bakmayı ve başkası gibi yaşamayı öğretir. Bir nevi insanları kendilerinden uzaklaştırır ve aidiyetine, özüne yabanılştırır. Yani popüler kültür şemsiyesi altına saklanan herkes hayatı anlamlı hale getirmek adına gelir ve hayatı anlamsızlaştırarak gider. Giderkende yerini kendine benzeyen bir yenisine bırakır.

Popüler kültür sloganıyla yola çıkanlar eğer insanlara yeni bir bilinç kazandırma iddiasında ise, bu bilinç tüketim biincinden başka birşey olamaz ki, buradaki amacı da teketimde oluşturmak istediği bilinçsizliktir. Bugün popüler kültür ürünleri bütün toplumu kuşatacak, kişileri yöneterek küresel bir boyut kazanmıştır ve her geçen gün kitleleri de ele geçirerek büyümektedir. Çünkü tüketicisini çoktan yaratmıştır ve özellikle en önemli yedeği olarak bu hedefini toplumun belirli kesimlerine özümsetöiştir.

Toplumda yeri benimsenmiş üç tip kültürün ” halk külürü, kitle kültürü ve popüler kültür” bu özümsenmişliğin gölgesinde he geçen gün daha büyük toplumları ele geçirecektir. Kısaca kültür ” bir milletin dil, din, duygu, düşünce ve yaşayış tarzındaki bütünlük” olarak bilinen fakat sanayi devriminden bugüne kadar kültürün önüne gelen, basitmiş gibi algılanan sanki; kusursuz özenle seçilen ( halk, kitle, popüler ) kavramlarla toplumlar üzerinde hakimiyetini her geçen gün korumaktadır. *

 

*Popüler Kültür ve Tüketim Toplumu Coşgun M. Batman Üni. yay. sayı:1 2012

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir