Yaşamalısın…

Yaşamak be birader yaşamak. Yalansız ve sade bir biçimde yaşamak. Bir çocuk saflığında, bir aşık gibi yaşamak. Motora atlayıp mesela sevdiğin bi sahile çekmeli oturup bi yanda kaskın bi yanda kahven karşında deniz olmalı. Çalışmadan yaşamak önemli. Tüm zaman sana ve sevdiğin şeylere kalmalı. Sonra yollarda uzun uzun seyahat gerekli, …

Aslında herşey bir kıvılcımla başladı

Düşünmek özgürlüğün temelidir. Hayatın temeli ise yaşamak… Hayatın anlamını aramaya çalışmaktansa, hayata anlam katmaya çalışmak daha güzel. Sorgulayarak anlamı aramak şarttır ama anlam katarak sorgulamak bizi daha kısa yoldan tatmin eder yaşamı. Günü güzel yapan tek şey sizin etrafınızda dönen şeyleri farketmenizde yatar. Onları fark edip anlam katarsak yaşamın temeline …

Aydınlanmanın Sınırları

Toplumlar dinden biitiiniiyle vazgeçtiklerinde degil, artlk bilhassa onun tarafmdan uyanlmadıklannda sekülerleşir. 2011 tarihinde Britanya’da yapilan bir ankette, katilimcıların yiizde 61’i bir dine inanmadığını belirtirken, sadece yiizde 29’u kendini dindar olarak tanımlamıştır. Kastettikleri şey, muhtemelen, bir dinsel gruba dahil olmalarına rağmen, bu konuda özel bir şevke sahip olmadıklarıdır. Şakayla karışık söylendiği …