İnsanlığın kısa bir tarihi yada dünya üzerinde insanların kendini gösterme çabaları…

Avrupa’nın büyük buluşlar çağı boyunca ortaya çıkan bulucular (kaşifler) töre ve kurumların evrensel modelini kavramakta geri kaldılar. Onlar bazı bölgelerde -Avusturalya’da, Kuzey Kutbunda, Güney Amerika’nın ve Afrika’nm en güneyindeki topraklarda- hala nerdeyse tıpkı Avrupa’nın çoktan unutulmuş o taş çağı ataları gibi yaşayan topluluklar buldular. Bunlar geniş topraklara serpilmiş durumda sürekli …

İnsanların düşünemedikleri ütopya kavramı…

Sosyalizm on dokuzuncu yüzyıl Avrupa’sının üzerine bir ütopya olarak çökmüştür. Bu ifade, kesinlikle şu iki tepkiden birisine yol açar: ya kendini, insan iradesinin uçan halısından ziyade tarihsel gereksinimin sağlam vasıtasında daha güvende hissedenlerin kızgın protestolarına ya da dünyamızın, eşitliğe doğru yapılan sonuçsuz girişimler tarafından sık sık ziyaret edilmeseydi çok daha …

Bir eklem bacaklının gözünden felsefik yorumlar…

Yuvamın inşaatını tamamladım, sanırım güzel de oldu. Dışarıdan bakıldığında sadece büyük bir delik görünüyor ama aslında bu deliğin bir yere vardığı yok, birkaç adımda kayalarda son buluyor. Bu aldatmacayı bilinçle yaptım diye övünmek istemem, daha önceki pek çok başarısız yapı denemelerimden miras bu, bu deliği kapamadan bırakmak bana çok yararlı …

Bilimsel açıdan varlık ve bilim tarihi…

Mevcut olan her şeyin onlardan meydana geldiği yapı taşlan nelerdir? Hangi kuvvetler veya etkileşimler ya da “uygun” bağlar, onları, her gün çevremizde gördüğümüz tanıdık nesneler halinde birbirine bağlamaktadır. Fiziksel dünyanın sistematik bir şemasını çıkarmaya dönük her çaba bu sorularla karşılaşır. 20. yüzyılın bilimi bu sorulara cevap vermeye dönük eski klasik …

Günümüzdeki maddi ve manevi olayların temel nedeni: Kapitalizm ve Arzu…

Gelgelelim, başka güçleri kendi arzusunun peşinden koşturma özgürlüğü a priori bir özgürlük değildir. İnsanların ihtiraslarıyla el ele veren girift iş bölümü, kolektif bir temel üzerinde, dolayısıyla etimolojik anlamıyla işbirliği temelinde, mal üretimine yönelik arzuların peşinden gitme ihtiyacını doğurur çoğu kez. Ücretli emek ilişkisi de bu noktada ortaya çıkar. Bu ilişki, …

Ölümün Tragedyası…

Hiç kuşku yok ki bir Yunanlı’dan başkası böyle bir cümle sarf edemezdi: Ölmemişse kimseyi mutlu sayma. Antik Yunan’da kader ve ölüm, en dolambaçlı yollardan araya girip insanları dizüstü çöktüren görünmez ellerin oyunuydu. Yunan tiyatroları dolambaçlı araçlarla doluydu; ölüm, muammadan farkı olmayan kehanetlerle çizilen kaderle düzenlenirdi. Baküs için yapılan coşkulu ayinler …