En son yazılanlar…

Harika Bir Giriş… Nedenselliğin Kültürel Tarihi…

BÜTÜN SORULARIN gerisinde yatan sorudur insan deneyiminin “neden?”i. Yeni doğanın zihni, elini uzatma ile insan dokunuşu, ağlama ile annenin teskin edici sesi, emme ile açlığı giderme arasındaki nedensel bağlara dair ilksel bir fikir edinmeye çabalar el yordamıyla. Çocukları, hayatı anlama çabalarına eşlik eden “neden?” sorularına sevk eden de nedensel soruşturmadır. Bilim insanları kendilerini fenomenlerin nasıllığına … Okumaya devam et Harika Bir Giriş… Nedenselliğin Kültürel Tarihi…

Tarihin Akışında Geçmişte Yaşananlar ve Geleceğe Bakış…

ON SEKİZİNCi YÜZYlL’a gelindiğinde kölelik, Batı siyaset felsefesinin kök metaforu haline gelmiş, iktidar ilişkilerinin kötü olan her yanını ifade etmeye başlamıştı. Onun kavramsal antitezi olan özgürlük, Aydınlanma düşünürlerince en yüksek ve evrensel siyasi değer addediliyordu. Fakat bu siyasi metaforun kök salmaya başlaması, tam da ekonomik bir pratik olarak köleliğin -yani Avrupalı olmayanların, kolonilerdeki emek gücü … Okumaya devam et Tarihin Akışında Geçmişte Yaşananlar ve Geleceğe Bakış…

İnanmak sadece inananlara mahsustur…

İnanma insana özgü temel varoluş koşullarından birisidir ve bilmeyle karşılaştırıldığında bir fazlalık taşır: bilme, varolanın özelliklerini olduğu gibi, inanma ise hem olduğu gibi hem de olmadığı gibi edinmeye yönelmedir. İnanma olgusu (fenomeni) bu fazlalığıyla paradoksaldır ama ‘apaçık’tır da: günlük ilişkilerin geniş zemininde dolayımlı düşünüm gerektirmez. Apaçıklık iki anlam barındırır. Birincisi, dolaysız kavrayıştır; olanın öyle olduğunu … Okumaya devam et İnanmak sadece inananlara mahsustur…

Stiegler Düşüncesinde Birlikte Yaşamın Krizi: Distopya, Robotlar ve Farmakolojik Teknoloji

İçinde bulunduğumuz zamansallık bir post-izm çağı, geleneksel felsefi temellendirmelerin, toplumsal ve politik olana dair modern tanımların, dolayısıyla birlikte yaşamın krizine işaret eder. Bu krizin neden olduğu distopik ruh hali, ilkin geleneksel Batı felsefesinin temelindeki sarsılmadan kaynaklanır. Özellikle modern Batı felsefesinin zeminini oluşturan teleolojik ilerleme fikrinin artık geçerliliğini kaybetmesi, çağın itkisini yansıtan felsefi hakikatlerin sorgulanmaya başlaması … Okumaya devam et Stiegler Düşüncesinde Birlikte Yaşamın Krizi: Distopya, Robotlar ve Farmakolojik Teknoloji

Dionyssos ile Apollon çelişkisi… (Contradiction of Dionysos with Apollon)

Antikçağlardan beri süregelen Dionyssos ile Apollon çelişkisi ve çatışmasını anlatan oyunlarda kullanılan maskeler Rönesans dönemi karnavallarında yeniden güncelleşmiştir. Freud, bu konuya değinen bir yazısında şöyle der: ”Ben’in omuzlarına zorla yüklenen bütün vazgeçmeler ve kısıtlamalar karşısında yasakların bir dönemsellik (periyodite) gözetilerek çiğnenişi bayram ve şenliklerin de kanıtladığı gibi kuraldır; sonuçta bayram ve şenlikler, başlangıçta yasaların engellediği … Okumaya devam et Dionyssos ile Apollon çelişkisi… (Contradiction of Dionysos with Apollon)

Antigone Örneğinde Trajik/Melankolik Kişiliğin Ortaya Çıkışı…

Melankoli, özellikle toplumsal huzursuzluklann arttığı dönemlerde yaşanan güvensizlik ortamlarında sıklıkla sözü edilmeye başlanan bir yaşam tarzı, bir ruhsal durum, bir kişilik tipidir. İçinde bulunduğu ortamla, diğer insanlar ve kunımlarla pek anlaşamayan, özcesi toplumsallaşılmayan melankolik kişiliklerin ilk örneklerinin ozanca betimlenişi Homeros destanlanna kadar uzanır, örneğin, Sisyphos’un torunu, Bellerophontes, olasılıkla yazılı tarihin tespit edebildiği ilk melankolik kişiliktir. … Okumaya devam et Antigone Örneğinde Trajik/Melankolik Kişiliğin Ortaya Çıkışı…