En son yazılanlar…

Dionyssos ile Apollon çelişkisi… (Contradiction of Dionysos with Apollon)

Antikçağlardan beri süregelen Dionyssos ile Apollon çelişkisi ve çatışmasını anlatan oyunlarda kullanılan maskeler Rönesans dönemi karnavallarında yeniden güncelleşmiştir. Freud, bu konuya değinen bir yazısında şöyle der: ”Ben’in omuzlarına zorla yüklenen bütün vazgeçmeler ve kısıtlamalar karşısında yasakların bir dönemsellik (periyodite) gözetilerek çiğnenişi bayram ve şenliklerin de kanıtladığı gibi kuraldır; sonuçta bayram ve şenlikler, başlangıçta yasaların engellediği … Okumaya devam et Dionyssos ile Apollon çelişkisi… (Contradiction of Dionysos with Apollon)

Antigone Örneğinde Trajik/Melankolik Kişiliğin Ortaya Çıkışı…

Melankoli, özellikle toplumsal huzursuzluklann arttığı dönemlerde yaşanan güvensizlik ortamlarında sıklıkla sözü edilmeye başlanan bir yaşam tarzı, bir ruhsal durum, bir kişilik tipidir. İçinde bulunduğu ortamla, diğer insanlar ve kunımlarla pek anlaşamayan, özcesi toplumsallaşılmayan melankolik kişiliklerin ilk örneklerinin ozanca betimlenişi Homeros destanlanna kadar uzanır, örneğin, Sisyphos’un torunu, Bellerophontes, olasılıkla yazılı tarihin tespit edebildiği ilk melankolik kişiliktir. … Okumaya devam et Antigone Örneğinde Trajik/Melankolik Kişiliğin Ortaya Çıkışı…

Tüketimle birlikte tükeniyormuyuz..?

Tüketme arzusu bugün toplumumuzun ve özellikle genç neslin en büyük amacı haline gelmiştir. İnsan ise tüketimin bir nesnesi olma noktasında araçsallaştırılmıştır. Büyüğünden küçüğüne bütün bireyler diledikleri her şeye ulaşabilme yolunda gece gündüz emek sarfetmekte, bütün yorgunluğunu geri dönüşü olmayan zamanlarını feda ederek kazandığı paralar karşılığında aldığı o ürünlerle gidermeye çalışmakta ve mutlu olmaktadır. Burada o … Okumaya devam et Tüketimle birlikte tükeniyormuyuz..?

Tiyatro düşüncesi ve tarihçesi

Tiyatro konusundaki ilk kuramsal görüşler, Antik Yunan düşüncesinde filizlenmiştir. Antik Yunan uygarlığının Arkaik Çağını ve bu çağın doğacı düşünürlerini izleyen Klasik Çağ düşünürleri, fizik ötesini, insanı ve toplumu yöneten yasaları, sistemli bir biçimde ele alırlarken güzel kavramına ve sanata da eğildiler. Klasik Çağ filozoftan sanatı önce toplumu eğitmesi açısından, sonra da estetik duygu yaratması açısından … Okumaya devam et Tiyatro düşüncesi ve tarihçesi

Bilinçsizce varolma çabası…

Bu sabah yine yoruldum. Pencerem artık güneşi içeri yansıtmıyor aksine içerideki tüm ışığı kaldırıp dışarı fırlatıyordu. Yorgunluğum aslında bilincimin varlığından ötürü sürekli bir serzeniş içerisinde. Bilincim sürekli bir şekilde simsiyah gecenin ortasında bir yolda giden sessiz motosiklet gibi, her yer karanlık puslu ve tehditkar. Kafamın içerisi doğal olarak zaten ışık almazken, gözlerimde doğanın yansıttığı ışıkları … Okumaya devam et Bilinçsizce varolma çabası…

İletişim kuralları……. Sağlıklı bir iletişim kurabilmek…

Günün bittiği bu saatte insanlarla gereksiz yere tartışmak. Hemde beyinlerinin içinde küçücük dünyasında yaşayan, yaşamdan zevk almayan, insanları hor ve hakir gören ve yaptığı işten de bi halt anlamayan gereksiz insanlara laf anlatmak. İdrak yolları yüzünden beyinleri iflas halinde ama kendi küçük dünyasında herkese hükmederken gerçek hayatta da hükmetmeye çalışan zavallı insanlar. Sadece vakit kaybı… … Okumaya devam et İletişim kuralları……. Sağlıklı bir iletişim kurabilmek…

Hayatın temel anlamı ardında kalan bir yaşam süreci…

Hayatın anlamı yada anlamların hayatı. Yani mevcut çevremizdeki bulunan nesnelerin bizim üzerimizdeki etkisidir ve aynı zamanda bu nesnelere biçtiğimiz değerdir. Doğumdan ölüme kadar, varlıktan yokluğa yada tam tersi yokluktan varlığa bu hiç değişmez, bizim gördüğümüz dünyayı biz yaşıyoruz ve geçmişte yaptıklarımız olayların şimdiki ve gelecek zamanda meyvesini alacağız. İnsanlığın bu dünyaya elbette bir geliş amacı … Okumaya devam et Hayatın temel anlamı ardında kalan bir yaşam süreci…